Startsida

 Välkommen till Svenska Vacterlföreningens hemsida!


VACTERLFÖRENINGEN är en ideell, politiskt och religiöst obunden riksförening som

bildades 1993. Föreningen har som syfte att stödja barn och vuxna med VACTERL, och

deras anhöriga. Föreningen samlar fakta och erfarenheter i en kunskapsbank. Vi vill även

sprida kunskap till sjukvårdspersonal och allmänheten om VACTERL.


VACTERLFÖRENINGEN välkomnar självklart de som endast har en eller två av missbildningarna.


Föreningen använder sig av två olika medlemskap, ordinarie medlemskap eller stödmedlemskap.


Ordinarie medlem!

Som ordniarie medlem kan du engagera dig på flera olika sätt i föreningen och vara mer aktiv. Årsavgiften är 300:-/år. Nedan ser du lite av vad som ingår i medlemskapet.  


•Personer i samma hushåll ingår i medlemskapet.

•Medlemskap i Sällsynta Diagnoser

•Medlemstidningen Vacterlnytt utkommer med ca 2-3  nummer/år

•Möjlighet att vara med i Facebookgruppen Vacterl

•Deltaga på årsmöte med aktivitet

•Sommarläger med boende, mat och aktivitetStödmedlem!

Som stödmedlem stödjer du föreningen i dess verksamhet och ditt bidrag är mycket värdefullt. Genom detta bidrar du till att våra medlemmar kan prata och utbyta erfarenheter samt stödja varandra genom träffar, möten, aktiviteter och föreläsare. Kostnad för stödmedlem är 100:- eller valfritt belopp. 


•Personer i samma hushåll ingår i medlemskapet.

•Du får tidningen Vacternytt hemskickad 2-3 nummer/år, där du kan läsa och se vad föreningen gjort under året.


Hur gör jag för att bli medlem?

Vad kul att du vill bli medlem! Ta kontakt med Josefine (josefine@vacterl.com) eller Lars (lars@vacterl.com) och meddela vilket typ av medlemskap du är intresserad av så hjälper de dig vidare! Det går även bra att höra av sig om du vill veta något mer kring vår fantastiska förening.  


Aktuellt

Nu är det möjligt att swisha till Vacterlföreningen! Detta gör det enklare för oss att ta emot donationer men gör det även enklare för medlemmar vid årsbetalning av medlemskap. 

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något oväntat sker.


Allt är möjligt, det möjliga tar bara lite längre tid...

Föreningen finns även på facebook för våra medlemmar, för mer info. kontakta:

josefine@vacterl.com

eller lars@vacterl.com